Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017

07 FEB 2017 20:04
Välkommen på årsmöte för Norra Norrlands Styrkelyftsförbund
  • Skapad: 07 FEB 2017 20:04

KALLELSE TILL NORRA NORRLANDS STYRKELYFTFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2017

 

Tid:              Söndagen den 19 mars klockan 13:00

Plats:            Luleå Energi Arena – lilla konferenssalen

 

I samband med årsmötet bjuder vi på fika. Reseersättning med 18:50/mil utbetalas, samåkning skall genomföras. Berörda föreningar ansvarar själva för att ta kontakt med de föreningar som finns i anslutning till färdvägen till Luleå

 

 

Förslag till dagordning

 

§ 1.                Mötets öppnande.                                                                                Ordf.

§ 2.                Upprop och fastställande av röstlängd.                                                Kassören

§ 3.                Fråga om mötets behöriga utlysning.                                                   Ordf.

§ 4.                Fastställande av dagordning.                                                               Ordf.

§ 5.                Val av ordförande för årsmötet.                                                           Ordf.

§ 6.                Val av sekreterare för årsmötet.                                                           Mötesordf.

§ 7.                Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare.                           Mötesordf.

§ 8a.              Styrelsens föredragning och genomgång av verksamhetsberättelsen.  Mötesordf.

§ 8b.              Styrelsens föredragning och genomgång av förvaltningsberättelsen.  Mötesordf.

§ 9.                Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning   Revisorerna

                      under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.                          

§ 10.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.      Mötesordf.

§ 11.              Fastställande av medlemsavgifter till förbundet.                                  Mötesordf.

§ 12.              Val av ordförande för en tid av ett år.                                                  Mötesordf.

§ 13.              Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.                                 Mötesordf.

§ 14.              Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år. Mötesordf.

§ 15.              Val av valberedning (3 pers), varav en sammankallande, på ett år.      Mötesordf.

§ 16.              Anmälan av NNSF:s två representanter vid SSF:s                              Mötesordf.

distriktsledarkonferens 2017

§ 17.              Anmälan av NNSF:s representant och en reserv vid SSF:s                Mötesordf.

                      årsmöte 2017

§ 18.              Val av representant vid VIF och NIF årsmöte.                                    Mötesordf.

§ 19.              Behandling av inkomna motioner.                                                       Mötesordf.

§ 20.              Behandling av förslag till tävlingsplanering 2017                                Mötesordf.

§ 21.              Övriga frågor.                                                                                      Mötesordf.

§ 22.              Avslutning.                                                                                          Mötesordf.

 

På uppdrag av styrelsen i Norra Norrlands Styrkelyftförbund:

 

Marcus Näslund Ordförande NNSF        

Skribent: David Näslund
E-post: Adressen Gömd

 


 

 

Postadress:
Norra Norrlands Styrkelyftförbund
Rasmus Schurmann, Gnejsvägen 45
907 40 Umeå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: rasmus__sch@hotmail....

Se all info