Hoppa till sidans innehåll

Dags för årsmöte

20 JAN 2014 20:05
Kallelse till NNSF årsmöte 2014
  • Skapad: 20 JAN 2014 20:05

 

KALLELSE TILL NORRA NORRLANDS STYRKELYFTFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2014

 

Tid:               Söndagen den 2 mars klockan 13:00

Plats:            Norra Björklundavägen 4, 943 31 ÖjebynI samband med årsmötet bjuder vi på fika. Reseersättning med 18:50/mil utbetalas, samåkning skall genomföras. Berörda föreningar ansvarar själva för att ta kontakt med de föreningar som finns i anslutning till färdvägen till Piteå.

 

 

Förslag till dagordning

 

§ 1.                Mötets öppnande.                                                                                Ordf.

§ 2.                Upprop och fastställande av röstlängd.                                               Kassören

§ 3.                Fråga om mötets behöriga utlysning.                                                   Ordf.

§ 4.                Fastställande av dagordning.                                                               Ordf.

§ 5.                Val av ordförande för årsmötet.                                                          Ordf.

§ 6.                Val av sekreterare för årsmötet.                                                           Mötesordf.

§ 7.                Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare.                          Mötesordf.

§ 8a.              Styrelsens föredragning och genomgång av verksamhetsberättelsen. Mötesordf.

§ 8b.              Styrelsens föredragning och genomgång av förvaltningsberättelsen. Mötesordf.

§ 9.                Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning   Revisorerna

                      under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.                          

§ 10.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.      Mötesordf.

§ 11.              Fastställande av medlemsavgifter till förbundet.                                Mötesordf.

§ 12.              Val av ordförande för en tid av ett år.                                                Mötesordf.

§ 13.              Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.                                Mötesordf.

§ 14.              Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år.                      Mötesordf.

§ 15.              Val av valberedning (3 pers), varav en sammankallande, på ett år.     Mötesordf.

§ 16.              Anmälan av NNSF:s två representanter vid SSF:s                              Mötesordf.

distriktsledarkonferens 2014.

§ 17.              Anmälan av NNSF:s representant och en reserv vid SSF:s                 Mötesordf.

                      årsmöte 2014.                    

§ 18.              Val av representant vid VIF och NIF årsmöte.                                   Mötesordf.

§ 19.              Behandling av inkomna motioner.                                                       Mötesordf.

§ 20.              Behandling av förslag till tävlingsplanering 2014.                              Mötesordf.

§ 21.              Övriga frågor.                                                                                      Mötesordf.

§ 22.              Avslutning.                                                                                          Mötesordf.

 

På uppdrag av styrelsen i Norra Norrlands Styrkelyftförbund:

 

Angelica Brage Ordförande NNSF

 

 

Skribent: Christer Högström
E-post: This is a mailto link

 


 

 

Postadress:
Norra Norrlands Styrkelyftförbund
Rasmus Schurmann, Gnejsvägen 45
907 40 Umeå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: rasmus__sch@hotmail....

Se all info